Sho Kosugi Autographed "INSIDE KUNG FU" Yearbook March 1985 VG

$30.00

March 1985 INSIDE KUNG FU magazine YEARBOOK, featuring Sho Kosugi on cover.
Sho Kosugi personal collection. 
COVER AUTOGRAPHED BY SHO KOSUGI